2 lærere til den nye erhvervsklasse i Køge

Stillingsbetegnelse:
Lærer til Erhvervsklasserne

Afdeling:
UUV Køge

Ugentlig arbejdstid:
Fuldtid

Varighed:
Fast

Ansøgningsfrist:
29.5.2020

Kontaktperson:
Mark Jensen

Tlf.:
2879 2242

Ansættelsessamtaler:
3. juni 2020

Jobkategori:
Undervisning, Børn og Unge

Jobbet
Erhvervsklassen i Køge er et nyt skoletilbud for elever på 8. og 9. klassetrin. Formålet med erhvervsklasserne er at give skoletrætte elever en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole- og praktikuddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse med afsæt i erhvervsuddannelsernes grundforløb eller mesterlære. Tilbuddet omfatter 3 dages undervisning og 2 dages praktik. Hver klasse er normeret til 12 elever.
8. klasserne undervises mandag og tirsdag, og de er i praktik onsdag og torsdag.
9. klasserne undervises onsdag og torsdag og er i praktik mandag og tirsdag. Fredagene er planlagt til at indeholde besøg på uddannelser og virksomheder samt vejledningsforløb og andet.
Vi søger to lærere der primært skal undervise i dansk, matematik og engelsk på 8. og 9. klasseniveau og føre eleverne til prøve. Derudover skal de to lærere indgå i et tæt samarbejde og 2-lærerordning omkring fagene og koordinerer samarbejdet med praktikformidleren fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV).

Erhvervsklassen er et nyt tilbud i Køge Kommune, og der bliver mulighed for at være med til at præge og udvikle tilbuddet.

Jobmiljø
Erhvervsklassen er placeret i UUV, der er en del af Ungecentrum som også består af et ungecenter (jobcenter 18 – 30 år), familieafdelingen (+14 år) og et sekretariat, der bakker op om alt administrativt. Miljøet i Ungecentrum er nyt og dynamisk omkring Køge kommunes ungeindsat. Der er ikke langt til den tværfaglige indsats i Ungecentrum og de ansatte udgør samlet et spændende kollegialt forum. Erhvervsklassen udbydes i et samarbejde med Køge Ungdomsskole og skolerne i Køge Kommune. I Erhvervsklasserne er der to-lærerordning i alle timerne og vejledere fra UUV er med til at planlægge fredagsforløbene. Du skal, i samarbejde med den anden lærer, skabe et godt undervisningsmiljø og medvirke aktivt til at videreudvikle konceptet.

UUV, hvor erhvervsklassen er placeret, varetager ledelsen af erhvervsklassen. UUV er en del af Køge Kommunes Ungecentrum, der består af familieafdelingen, Ungecenteret og UUV. Erhvervsklassen er en del af strategien til at få flere elever godt gennem folkeskolens ældste klasser og gjort dem parate til at vælge og gennemføre en erhvervsungdomsuddannelse.

Erhvervsklassen er for unge som har brug for en mere praktisk vej til deres ungdomsuddannelse og hvor motivationen til læring og uddannelse efter 9.klasse til genfindes.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er læreruddannet og har en solid pædagogisk erfaring for at kunne bestride og udvikle jobbet. Du er god til at motivere til nysgerrighed og læring, og du er indstillet på, at jobbet kræver en del socialpædagogisk arbejde. Du skal være i besiddelse af et positivt livssyn og have en anerkendende tilgang til de unge.
Det er en fordel hvis du har et godt kendskab til uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold og vi forventer også, at du kan:

  • varetage særlig individuelt tilrettelagt undervisning
  • indgå i et tæt samarbejde med forældre, UUV-Køge og erhvervsuddannelserne på CAMPUS Køge.
  • omsætte idéer og kreativitet til aktiv handling til gavn for unge.
  • koordinere kontakter til en række samarbejdspartnere.
  • arbejde selvstændigt og i teams.

Vi sammensætter gerne et godt lærerteam, men er I to lærere, som kan dække fagene og som godt kunne tænke jer at blive lærerteam på erhvervsklassen, så hører vi gerne om det.

Løn og tiltrædelse
Stillingen er på 37 timer. Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1.8.20 og vi regner med at åbne for elever mandag den 17. august 2020.

Erhvervsklassen planlægges opstartet på Praktikpladsen, Tangmosevej 85 j, Køge, hvor der er et spændende miljø med kontakt til mange erhvervsvirksomheder. Målet er at få en placering tæt på CAMPUS Køge, hvor afstanden til bro- og introforløb i samarbejde med de lokale erhvervsuddannelser er kort. Dette er endnu på et undersøgende stadie.

Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at kontakte leder af UUV Mark Jensen, T: 2879 2242 eller Anne Vibe Andreasen T: 3031 1879

Ansøgning
Ansøgningsfrist 29. maj kl. 12, og ansættelsessamtaler afholdes 3. juni 2020 om eftermiddagen.

UUV Køge er en del af Ungecentrum, der består af 70 ansatte. UUV har ca. 20 ansatte vejledere, mentorer og kontaktpersoner, der vejleder på alle folke-, privat- og friskoler i Køge Kommune. UUV har været en vejledningsorganisation siden 2004 og har stor erfaring i udviklingsprojekter og nye tiltag. Tonen er frisk og ubureaukratisk og der er kort fra ord til handling.

Der er vejledningskontor på CAMPUS Køge, ligesom UUV vejleder på Køge kommunes 10. kl. tilbud der også ligger på CAMPUS Køge. Selve Ungecentrum er placeret på Ølbycenter 53 og på adressen Tangmosevej 85 j har UUV en praktikbase.

Tjek: www.uuv.dk eller www.uuvpraktikpladsen.dk eller direkte link til omtale af erhvervsklassen i Køge: https://www.uuv.dk/vejledningsaktiviteter/gaar-du-i-6-10-klasse/erhvervsklassen/

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst
Mark Jensen
Centerleder
mark.jensen@koege.dk
56 67 26 42
28 79 22 42
Anne Vibe Andreasen
Konst. afdelingsleder
anne.vibe.andreasen@koege.dk
3031 1879
Ansøgningsfrist:
29. maj 2020
kl.: 12:00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to top