Ungecentrum

Ung på vej 5.0

Vi er godt i gang med at planlægge det næste og sidste Ung på vej-forløb. Denne gang bliver det et otte-ugers-forløb, der starter op d. 25.10 og slutter d. 14.12.
Der er ca. 14 pladser og vi har allerede fået en del henvendelse – spændende!
Forløbet kommer til at være en blanding mellem workshops, oplæg og besøg ud af huset. Som vanligt kommer vi igennem temaer som uddannelsesinspiration og -afklaring, fysisk og psykisk trivsel, søvn, mestring, fællesskab og meget mere.
Kontakt os, hvis I har en ung, som I tænker, der skal være en del af holdet. Husk at udfylde henvisningsskemaet med den unge, forud for samtalen med os!
/Team Ung på vej