Ungecentrum

TAPPEN

Kære ungdomsuddannelse i Køge kommune og omegn

På spillestedet Tapperiet ligger ungekulturhuset TAPPEN, der har eksisteret siden 2006. TAPPEN et sted for de unge, hvor de kan skabe kulturarrangementer for og med andre unge i Køge kommune og omegn. TAPPEN er for unge mellem 13-25 år, der bor eller går i skole i Køge kommune.

Vi kunne rigtig godt tænke os at gøre opmærksom på TAPPEN ude på de forskellige uddannelsesinstitutioner og har derfor lavet en TAPPEN plakat og et program, som vi håber I har lyst til at printe ud og hænge op eller sende videre ud til jeres elever.

De unge kan følge os på instagram, @tappen­_ungekulturhus, hvor det er muligt at følge med i de arrangementer vi laver.

Vi har blandt andet et åbent hus arrangement allerede i morgen (tirsdag) fra kl. 17.30, hvor Teaterfabrikken, ungdomsskolens teaterhold, spiller forestilling, laver impro-workshops og hvor vi serverer klimaxburgere for deltagerne.

Der kommer løbende nye arrangementer til, som vi annoncerer på vores sociale medier. Jeg har vedhæftet en plakat og et program, som I meget gerne må hænge op/videresende til jeres elever.

På forhånd, mange tak for at hjælpe os med at sprede ordet om ungekulturhuset TAPPEN!

Hjernerystelses-koordineringsteamet

Kære Alle,

Jeg henvender mig med denne mail for at informere om, at der i regi af Jobcenteret (sygedagpengeteamet), Genoptræningsenheden (Sundhedscenteret) og Socialafdelingen er oprettet et Hjernerystelses-koordineringsteamet med henblik på tværfaglig koordinering og sparring af borgerforløb, hvor borger har senfølger efter hjernerystelse.

Vi oplever en stigning i kontakt til borgere, der har senfølger (symptomer > 3 måneder) efter hjernerystelse. Senfølgerne kan være meget indgribende for borgers funktionsevneniveau med f.eks. nedsat energi, dårlig søvn, nedsat koncentration/hukommelse, hovedpine, synsproblemer, svimmelhed, nakkesmerter. Borgers senfølger kan være mangeartet og det kan ofte være svært at gennemskue hvilke indsatser, der skal prioriteres først, og hvor borger kan få hjælp. Vi vil derfor gerne afprøve om et Koordineringsteam målrettet sagsbehandlere på tværs af afdelinger kan hjælpe til sparring ift., hvilke indsatser, der kan være relevant for borger og med rette timing for borgers forløb.

Hjernerystelses-koordineringsteamet mødes fysisk hver 3. tirsdag i måneden kl. 12.30-13.30. Hvis man har borgere med senfølger efter hjernerystelse er det muligt at kontakte ut. for at deltage i koordineringsmødet og få en tværfaglig drøftelse af indsatsmuligheder for borger, herunder drøftelse og sparring af hvilke indsatser der evt. skal prioriteres først.

Vi vil desuden gøre opmærksom på vedhæftede dokumenter, som med fordel kan tages i brug ved kontakt til borgere, som har følger efter hjernerystelse. Informationsbrevet sendes gerne inden første kontakt til borger, men er også information som kan gives til borger ved første kontakt. Screeningsarket er tiltænkt, som et redskab der kan være med til at afdække borgers følger efter hjernerystelse og efterfølgende en guideline til, hvordan der kan prioriteres i indsatser til borger. Hvis der er interesse for nærmere information om dokumenterne (evt. et kort oplæg via Teams), er man velkommen til at kontakte ut.

Send gerne videre til andre i kommunen, som dette kunne være relevant for.

/På vegne af Hjernerystelses-koordineringsteamet

Susanne Camassa, sygedagpengeteam

Carina Jacobsen, sygedagpengeteamet

Stine Frost Jensen, Genoptræningsenheden

Elise Kragh Jacobsen, Socialafdelingen

Kære kolleger i Ungecentrum:

Jeg er i den heldige situation, at være tiltrådt en helt ny stilling i Ungecentret i Køge.
Christian Mejdal er i gang med at tænke en ny vinkel på beskæftigelsesindsatsen ind i Køge Kommune, med inspiration fra Bla. Sverige. Youngstival (@youngstival) • Instagram-billeder og -videoer

Youngstival I Kristianstad, er funderet og opstartet omkring skabelsen af en årlig musikfestival, som de unge selv arrangerer og har siden udviklet sig til meget mere.
Alle unge får en stemme, en rolle og en mulighed for at bruge kompetencer de måske ikke får brugt ellers i de indsatser vi har på beskæftigelsesområdet.

Vores mål i Ungecentret vil være, at lade de unge udvikle projekter som de tager ejerskab for, bliver “projektledere” for og på den måde får et engagement og aftryk der er deres.

Vi tænker flere lokationer (Spaces) ind i Kommunen, så vi kan lave ”PopUp” projekter når der opstår et behov og en lyst hos de unge og vi på den måde kan få yderområderne af Køge med også.

Det er helt nyt og jeg er startet ydmygt på opgaven her efter påske og kommer til at række ud efter samarbejdspartnere og kolleger i hele Kommunen.

Der er kommet gang i samarbejdet med Campus og Kira, og god Backup fra Sidsel og Line

I eftermiddag har jeg møde med Tapperiet, som er meget interesserede i dette og ellers er jeg pt. på lidt inspirationsture rundt omkring, for at lytte på og tyv stjæle gode ideer´ 😉

Jeg kunne godt skrive meget mere om at:

  • Dette kan/skal tænkes som en parallel indsats til igangværende tiltag,
  • At dette er tænkt for alle KUI unge i Køge.
  • Tilbuddet er borgerdrevet og bygger på princippet om, at mangfoldige opgaver kræver forskellige kvalifikationer.
  • Borgeren vil opleve at dennes kvalifikationer er nødvendige for projektets succes
  • Den enkelte Individuelle borger dyrker og styrker deres muligheder for at tage sig en uddannelse og indgå på arbejdsmarkedet, gennem aktiviteter, hvor deres kvalifikationer udvikles.
  • Projektet er ikke institutionelt i sin tilgang; festivalforløbet er skabt ikke kun for at aktivere unge der modtager offentlig forsørgelse, men er også skabt for Køge by og borgere.
  • Vi stræber efter en involverende tilgang, der bygger på fællesskab og en bred repræsentation af kvalifikationer. Derfor er vi også interesseret i at projektet involverer kommunens mange kommunale og ikke kommunale samarbejdspartnere.

Så det er det jeg går og roder mig, og jeg ser frem til at samarbejde med alle relevante parter 😊

Vi glæder os til at se hvad vi kan drive det til.

God dag

/Jonas