Ungecentrum

Open post

Nye medarbejdere

Velkommen til Michella
Som fra januar af, vil være løst tilknyttet UUV i Ungecentrum. Michella er kontorassistent på Fremtidslinjen og har tidligere været ansat i UUV. Derfor er det et velkendt og vellidt ansigt, som kommer til at bogføre for UUV fremover. I den forbindelse får I her en oversigt over, hvem der bogfører for hvad, så I ved hvor I skal sende kvitteringer/udlæg hen:
Michella bogfører for: UUV, Projekt træningsbaner (Ung på vej) og for Ungeprogrammet.
Pia/administrationen bogfører for: Ungecentrum, altså udgifter til fælles arrangementer/aktiviteter.
Christian Nielsen bogfører for: Ungecenter, Sporet og Birkely.
Husk: Når I laver udlæg, er det vigtigt at notere formål og eget CPR på kvitteringen. Når I afleverer kvitteringer på køb, så skal der altid stå tydeligt navn og formål. Et formål kan være ’Ung på vej, Projekt Træningsbaner’, så f.eks. Michella ved hvor det skal bogføres.

Open post

Nye medarbejdere

Studievalg Sjælland i Ungecentrum
Normalt er det Cæcilie I møder i huset en gang om ugen, som er vejleder fra Studievalg Sjælland. Hun er på barsel nu og hendes barselsvikar hedder Trine Kragh:
Mail: [email protected]
Mobil: 33 33 20 72
Trine vil være i huset fra uge 3, på tirsdage kl. 13-15. Hvis I har en ung, der har brug for vejledning fra Studievalg, så skal der bookes en tid på www.studievalg.dk/book.
Studievalgs målgruppe er unge, som har en gennemført ungdomsuddannelse (og dermed ikke er i UUV’s målgruppe). Et eksempel kan være unge, der holder ’sabbatår’ eller bare ikke ved, hvad de skal tage af kompetencegivende uddannelse efter deres ungdomsuddannelse.  

Open post

Nye medarbejdere

Henriette er barselsvikar for Sophie i projekt træningsbaner
Velkommen i huset til Henriette, som bliver ansat i 32 timer fra d. 1. februar.
Hun er ansat som Sophies barselsvikar og kommer til at have ungevejledning, være ungeguide for unge i indsatsgruppen og være med omkring ung på vej. Opgaverne skal lige på plads, også i samarbejde med den projektmedarbejder, som bliver ansat med samme timeantal hos Nanett.
Henriette er oprindeligt uddannet bibliotekar og har arbejdet som bibliotekar på Danmarks Designskole, herefter studievejleder på CBS og Københavns Erhvervsakademi. Hun har første modul af vejlederuddannelsen og en 2 årig familierådgiver uddannelse fra Blackbird Institute.
Stort velkommen til Henriette.