Ungecentrum

Møde i Dialoggruppen

Tirsdag den 1. marts bliver der afholdt årets første møde i Dialoggruppen i mødelokale 5 kl. 10.30 – 12.00. Herunder kan I læse dagsordenen i punktform:

 • Godkendelse af referat
 • Pårørende liste – ”Ambulancetjeneste”
 • Samlet gennemgang af procedurer, ledelsesansvar, samt skemaer for vold og nærved-hændelser
 • Orientering omkring krisehjælp ved Falck healthcare
 • APV-opfølgning på Tema D: ” Nedværdigende adfærd og mobning” – kommende workshop
 • Gennemgang og status på APV-handleplanen for 2020-2022
 • Orientering fra 1. møde i Husgruppen
 • Principper for lokalefordeling
 • Nyt fra ledelsen
 • Nyt fra de 4 LMU/TRIO/P-møde med MED-status
 • evt.

Den fulde dagsorden, samt bilag kan I som altid høre mere om fra jeres leder eller medarbejderrepræsentant. I kan også gå ind og læse det hele selv, ved at gå ind i outlook-kalenderen, under selve mødebookningen.
Line

Referat i punktform fra sidste dialoggruppemøde

Tirsdag den 21. december blev der afholdt møde i Dialoggruppen, via Teams.
Herunder kan du læse et kort referatet fra mødet i punktform:
1. Godkendelse af referat
2. Risikostyring ift. vold, trusler og krænkende adfærd
3. Procedure for anmeldelse af vold og nærved-hændelser
4. Registreringsskemaer ifm. vold og nærved-hændelser
5. APV-opfølgning på Tema D: ” Nedværdigende adfærd og mobning
6. Instruks/beredskabsplan for håndtering af voldsepisoder
7. Orientering om de aktuelle retningslinjer for Covid-19
8. Orientering om lokaler i Ungecentrum
9. Orientering om revideret udgave af Håndbogen for Ungecentrum
10. Nyt fra ledelsen
11. Nyt fra de 4 LMU/TRIO/P-møde med MED-status, samt 4xAMR
12. Evt. og punkter til næste møde
Hvis du ønsker at læse den fulde dagsorden, samt bilag – så kan du, som altid finde det i outlook-kalenderen ud for dato og tidspunkt, eller spørge din leder og medarbejderrepræsentanter.
På vegne af Dialoggruppen
Line

Konstituering af kommende byråd

Så virker det til at være ganske vist – Marie Stærke fortsætter som borgmester med en bred konstitueringsaftale og der i denne uge også vedtaget en styrelsesvedtægt som rammesætter de politiske udvalg. Der oprettes et nyt udvalg Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg og deraf bliver Socialudvalget et selvstændigt udvalg, hvor det tidligere lå sammen med arbejdsmarkedsområdet. Det nye byråd virker fra 1/1- 2022.

I denne uge var Socialstyrelsen også på besøg til et kvartalsmøde om Projekt Træningsbaner. Det var et super godt møde og de er mildt sagt vilde med alle de elementer vi arbejdet med i projektet den måde vi arbejder med projektet på. Jeg skal til Udvekslingsdagen med de andre kommuner d. 16/12-2021 holde oplæg om de processer, den tænkning og den måde vi har arbejder med projektet på. Det er mega godt gået af jer alle.