DEN GODE HISTORIE – det tværfaglige samarbejde hos Ungecentrum fra Hans.

Da jeg primært sidder nede ved Helhedsplanen, kommer der via de unge jeg har, ofte en ny ung som også har brug for hjælp. Her omhandlede det en ung mand som er blevet afsluttet hos psykiatrien samt opholdssted. Den unge mand bor hos hans mor, som ikke har megen overskud til at få den unge tilmeldt ungeydelse, grundet hvad det indebærer med indhentning af oplysninger mm.
Den unge kommer med en rygsæk af diagnoser, så det at få indhentet diverse oplysninger  og dokumentation samt sidde stille og koncentrere sig, er en udfordring i sig selv for ham.
Da vi får sendt første nødvendige oplysninger ind til Conni og Signe, ser vi at der mangler oplysninger af tidligere udbetaling af børnepenge. Børnepengene som kom flere steder fra, er blevet rykket rundt så, at de til sidst ender hos mor, som prøver at administrere den unge mands penge. Da han skal ringe rundt og med mig som bisidder, tager det lang tid pga. hans manglende koncentrationsevne og tålmodighed.
Conni og Signe forstår situationen og venter tålmodigt med opmuntrende mails til den unge mand. Det giver en ro og gåpåmod med arbejdet, når det kan drille lidt.
Maiken får besked om, at hun har fået den unge mand ind på sin sagsstamme. Jeg forklarer kort om ham og Maiken indhenter diverse oplysninger på ham. Vi kan se, at vi har med en ung mand at gøre, der står med massive udfordringer og en længere historik. Hans forbrug af børnepengene, manglende evne til at sidde stille i fem minutter, mor som gerne vil hjælpe, men ikke har ressourcerne til det, blev pludselig synliggjort via dokumentation fra tidligere sagsbehandler.
Med dette gode tværfaglige samarbejde endte alt godt og Conni fik ham godkendt og en plan er nu lagt for den unge mand. Det bar en meget rørt mor der sagde tak for indsatsen.
Hilsen Hans

Scroll to top