Ungecentrum

Om Familiecentret (14-22 år)

Familiecentret (14-22 år) – en del af Ungecentrum

Familiecenter Køge kan rådgive – og vejlede børn, unge og deres familier, der har et særligt behov for støtte.

Hvordan dit forløb bliver behandlet i Familiecenter Køge?

Din første kontakt med Familiecenter Køge vil typisk være til Den Tværgående Enhed, der modtager alle nye sager.

Den Tværgående Enhed vurderer, om Familiecenter Køge kan hjælpe dig – eksempelvis via enkelte rådgivende samtaler eller ved henvisning til samtaler i Familiecenteret.

Hvis Den Tværgående Enhed vurderer, at der er behov for at starte et forløb, bliver der oprettet en sag, og du får tildelt en sagsbehandler. Sagsbehandleren inviterer dig hurtigst muligt til en samtale om det videre forløb.

Læs mere her

Der er også mulighed for komme forbi Ungecentrum, hvis I har brug for en snak. Ungecentrum i Køge, Ølbycenter 53, 4600 Køge. Se åbningstider her

Kriminalitet

Familiecenter Køge kan hjælpe dig med at komme ud af kriminalitet og med at få løst de andre problemer, der ofte hænger sammen med kriminalitet, f.eks. skolefravær, misbrug, psykisk sygdom eller problemer i hjemmet.

Læs mere her

Støtte for unge over 18 år

Efterværn er et tilbud til dig, der er mellem 18-22 år, og som umiddelbart op til dit fyldte 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet, og som nu har brug for støtte i overgangen til voksenlivet. 

Læs mere her

Misbrug

Ofte hænger misbrug af alkohol eller stoffer sammen med andre problemer. Du kan kontakte Familiecenter Køge hvis du har et misbrug, og sammen med dig og dine forældre kan vi afklare dit støttebehov samt hvilket tilbud der er bedst egnet for dig.

Læs mere her

Tvangsægteskab, æresforbrydelser eller andre former for overgreb

Du kan få hjælp af Familiecenter Køge, hvis du:

  • Oplever et pres fra din familie eller frygter, at du vil blive tvunget til at gifte dig.
  • Frygter at blive udsat for en æresrelateret forbrydelse.
  • Frygter at blive sendt på genopdragelsesrejse.
  • Af andre grunde frygter for din frihed, velfærd eller dit liv.

Hvis du kontakter Familiecenter Køge, finder vi sammen med dig ud af, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig.

Læs mere her

Hvad skal du lave i din fritid?

Hæng ud på Tapperiet eller gå til koncert! Lær at spille på et instrument, tag måske knallertkørekort eller besøg den åbne café i Køge Boldklub? Se kommunens tilbud til dig. 

Læs mere her

Har du brug for en snak? Oplever du det svært at være ung?

Alle skoler, daginstitutioner og dagplejer i Køge Kommune har en forbyggende rådgiver tilknyttet.  De forebyggende rådgivere er en gruppe socialrådgivere, som støtter lærere, pædagoger og forældre i Køge med råd og vejledning i forhold til børn, som ikke trives.

Læs mere her

Tal med en Ungepsykolog – Læs mere her 

Åben anonym rådgivning fra 14-29 år

Åben Anonym Rådgivning er et rådgivningstilbud for dig, der gerne vil være anonym, hvor det ikke er nødvendigt at aftale tid i forvejen.

Læs mere her

Kontakt og åbningstider – Familiecenter Køge – Læs her

Du kan også henvende dig i Ungecentrum, Ølbycenter 53, 4600 Køge. Her kan du snakke med en ungerådgiver, anonymt.