FGU sprog

Vi har afholdt et statusmøde omkring FGU sprog hvor Christian, Mai og Christel deltog fra Ungecentrum og Anne samt Jane fra CDI. Vi har aktuelt ca. 10 unge på FGU sprog forløbet. Det har været en svær tid for mange af de unge hvorfor vi også ekstraordinært har forlænget nogle forløb. Vi talte på mødet om at samarbejdet om de unge som har meget fravær eller er i risiko for at falde fra kan forbedres. CDI´s underviser Jane vil fremadrettet tage kontakt til vejleder/sagsbehandler hvis der er unge som har svært ved at følge med at forskellige årsager så indsatsen om den enkelte unge kan styrkes

Scroll to top