Forsøg med jobrettet indsats for unge.

Der igangsættes et forsøg, hvor alle kommuner får mulighed for at give en jobrettet indsats
til uddannelseshjælpsmodtagere. Den unge kan således efter en konkret vurdering og den pågældendes eget ønske undtages fra uddannelsespålægget og få en jobrettet indsats. Formålet er at få flere unge i job på den korte bane og skabe styrket viden om arbejdet med den jobrettede vej. Åbenlyst uddannelsesparate er ikke en del af forsøgets målgruppe. Forsøget udløber ved udgangen af 2023.

Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge med bijob
Indkomstloftet for fritagelse for a-kassekontingent for studerende, der modtager elevløn, og elever i skolepraktik fastsættes midlertidigt til det maksimale dagpengeniveau i 2022 og 2023. Herved får studerende, der modtager elevløn, og elever i skolepraktik mulighed for at tage ekstra arbejde uden at skulle efterbetale a-kassekontingentet for et helt år, så længe indkomsten holder sig under det fastsætte indkomstloft.
Med venlig hilsen
Martin Holtoug

Scroll to top