Ungecentrum

Fredagsinfo

Online Mobning
Kære forældre,
SSP Køge får i øjeblikket flere henvendelser vedrørende online-mobning, som foregår på en specifik åben Instagramprofil. Det foregår sandsynligvis også på andre SoMe- platforme.
På denne profil udstilles børn og unge fra Køge-området med nedværdigende og hadefulde kommentarer. Der er også set eksempler på billeddeling med tilhørende kommentarer af grænseoverskridende og seksuel karakter.
Vi opfordrer jer til at have en opmærksomhed på de unges færden på nettet, og særligt være opmærksomme på, hvis jeres barn kommer og fortæller om lignende oplevelser.
Helt specifik vil vi opfordre til, at anmelde de grupper/platforme hvor den online mobning foregår.
I kan få vejledning til at anmelde mobning her: Sådan gør du – trin for trin – SletDet Rådgivningen (redbarnet.dk)
Du er velkommen til at kontakte SSP Køge hvis du har spørgsmål.
Med venlig hilsen SSP Køge