Ungecentrum

Ikke helt i rute – men på vej….

Tendenserne i årets uddannelsesstatisk er gode og det går den rigtige vej. Flere unge har i år valgt en erhvervsuddannelse sammenlignet med sidste år. Der var stor opmærksomhed rettet mod valget til særligt erhvervsuddannelserne, fordi corona har hindret en del praksisfaglig undervisning og vejledning.

På denne tid af året venter vejledere, ungeindsatser og kommunerne på tallene for årets søgefrekvens for at se om indsatserne og aktiviteterne for at komme nærmere de kommunale mål er lykkes. Årets søgetal til ungdomsuddannelserne for 9. og 10.klasses elever er netop blevet offentliggjort på www.uddannelsesstatistik.dk

Læs hele nyheden – ved at trykke herunder