Ungecentrum

Kære SSP og Campus netværk

Det Kriminalpræventive Råd inviterer til online temamøde om opioider.

Opioider er en type stoffer, der blandt andet anvendes i smertelindrende medicin, men som desværre også bruges af unge uden recept og sælges illegalt. I USA er overdoser af opioider blevet betegnet som en national krise og er en af de mest almindelige dødsårsager blandt unge voksne. Heldigvis er niveauet for brug og misbrug af opioider i Danmark og Europa ikke på samme niveau som i USA, men der er stadig en stigende bekymring for unge, der kan fristes af disse stoffer.

Webinaret vil foregå d. 30. maj kl. 13-15.

Program:

13.00 –  Velkomst
v/ DKR’s Formand Erik Christensen

13.10 –   Kortlægning af opioider i Danmark
v/ Kari Grasaasen, Chefkonsulent ved Sundhedsstyrelsen

13.30 –  Brug af stærke smertestillende piller. Hvornår skal vi være bekymrede?
v/ Morten Hesse, Lektor ved Center for Rusmiddelforskning

14.10 –   Forebyggelsesperspektiver på opioider
v/ Søren Holm, Ungebehandler og forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune

14.50 –  Afrunding
v/ Formand for DKR, Erik Christensen