Ungecentrum

KØBEKORT

Vores nye købekort er kommet:
Kortene hedder:
-Ungecentrum
-Ungecentrum-Projekter
-UUV
-Ungecenter
Det er vigtigt at I tager det kort der hører til den afdeling der skal faktureres for købet. Når I afhenter kortet, skal I udfylde den vedlagte formular (samme princip som ved Rejsekortene) så vi ved hvor kortene er/sidst har været, i tilfælde af de bliver væk.
Når I afleverer kvitteringer skal der stå jeres navn og formål med købet på, og køber I for et Projekt skal I skrive navnet på projektet, da det gør det nemmere for dem der skal kontere dem.

GEM DETTE PÅ EVT. OPSLAGSTAVLE
Kvitteringer til Ungecentrum gives til Pia Andreasen (Receptionen)
-Fælles arrangementer/aktiviteter og projekt Fleksible veje
Kvitteringer til Ungecenter gives/scannes til Christian Nielsen (Birkely)
-Ungecenter, Sporet og Birkely
Kvitteringer til UUV scannes/ billede sendes på mail til Michella Andersen(Rådhuset)
-UUV, Projekt træningsbaner (Ung på vej) og Ungeprogrammet
/Administrationen