Personalenyt – Ungecentret

Opsigelse: Fagligkoordinator i Ungecentret Michael Særslev Rasmussen har opsagt sin stilling og har sidste arbejdsdag 30. april. Jeg håber, vi får mulighed for at sige pænt farvel og tak for indsatsen, inden den sidste dag oprinder.

Ny ansættelse: I Ungecentret har vi ansat Camilla Lambrecht som Faglig koordinator. Camilla starter 01.05.2021.
Christian

Scroll to top