Ungecentrum

Konstituering af kommende byråd

Så virker det til at være ganske vist – Marie Stærke fortsætter som borgmester med en bred konstitueringsaftale og der i denne uge også vedtaget en styrelsesvedtægt som rammesætter de politiske udvalg. Der oprettes et nyt udvalg Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg og deraf bliver Socialudvalget et selvstændigt udvalg, hvor det tidligere lå sammen med arbejdsmarkedsområdet. Det nye byråd virker fra 1/1- 2022.

I denne uge var Socialstyrelsen også på besøg til et kvartalsmøde om Projekt Træningsbaner. Det var et super godt møde og de er mildt sagt vilde med alle de elementer vi arbejdet med i projektet den måde vi arbejder med projektet på. Jeg skal til Udvekslingsdagen med de andre kommuner d. 16/12-2021 holde oplæg om de processer, den tænkning og den måde vi har arbejder med projektet på. Det er mega godt gået af jer alle.