Ungecentrum

Møde i Dialoggruppen

Tirsdag den 1. marts bliver der afholdt årets første møde i Dialoggruppen i mødelokale 5 kl. 10.30 – 12.00. Herunder kan I læse dagsordenen i punktform:

 • Godkendelse af referat
 • Pårørende liste – ”Ambulancetjeneste”
 • Samlet gennemgang af procedurer, ledelsesansvar, samt skemaer for vold og nærved-hændelser
 • Orientering omkring krisehjælp ved Falck healthcare
 • APV-opfølgning på Tema D: ” Nedværdigende adfærd og mobning” – kommende workshop
 • Gennemgang og status på APV-handleplanen for 2020-2022
 • Orientering fra 1. møde i Husgruppen
 • Principper for lokalefordeling
 • Nyt fra ledelsen
 • Nyt fra de 4 LMU/TRIO/P-møde med MED-status
 • evt.

Den fulde dagsorden, samt bilag kan I som altid høre mere om fra jeres leder eller medarbejderrepræsentant. I kan også gå ind og læse det hele selv, ved at gå ind i outlook-kalenderen, under selve mødebookningen.
Line