Ungecentrum

Nye medarbejdere

Studievalg Sjælland i Ungecentrum
Normalt er det Cæcilie I møder i huset en gang om ugen, som er vejleder fra Studievalg Sjælland. Hun er på barsel nu og hendes barselsvikar hedder Trine Kragh:
Mail: [email protected]
Mobil: 33 33 20 72
Trine vil være i huset fra uge 3, på tirsdage kl. 13-15. Hvis I har en ung, der har brug for vejledning fra Studievalg, så skal der bookes en tid på www.studievalg.dk/book.
Studievalgs målgruppe er unge, som har en gennemført ungdomsuddannelse (og dermed ikke er i UUV’s målgruppe). Et eksempel kan være unge, der holder ’sabbatår’ eller bare ikke ved, hvad de skal tage af kompetencegivende uddannelse efter deres ungdomsuddannelse.