Ungecentrum

Nye medarbejdere

Velkommen til Michella
Som fra januar af, vil være løst tilknyttet UUV i Ungecentrum. Michella er kontorassistent på Fremtidslinjen og har tidligere været ansat i UUV. Derfor er det et velkendt og vellidt ansigt, som kommer til at bogføre for UUV fremover. I den forbindelse får I her en oversigt over, hvem der bogfører for hvad, så I ved hvor I skal sende kvitteringer/udlæg hen:
Michella bogfører for: UUV, Projekt træningsbaner (Ung på vej) og for Ungeprogrammet.
Pia/administrationen bogfører for: Ungecentrum, altså udgifter til fælles arrangementer/aktiviteter.
Christian Nielsen bogfører for: Ungecenter, Sporet og Birkely.
Husk: Når I laver udlæg, er det vigtigt at notere formål og eget CPR på kvitteringen. Når I afleverer kvitteringer på køb, så skal der altid stå tydeligt navn og formål. Et formål kan være ’Ung på vej, Projekt Træningsbaner’, så f.eks. Michella ved hvor det skal bogføres.