Ungecentrum

Nye medarbejdere

Henriette er barselsvikar for Sophie i projekt træningsbaner
Velkommen i huset til Henriette, som bliver ansat i 32 timer fra d. 1. februar.
Hun er ansat som Sophies barselsvikar og kommer til at have ungevejledning, være ungeguide for unge i indsatsgruppen og være med omkring ung på vej. Opgaverne skal lige på plads, også i samarbejde med den projektmedarbejder, som bliver ansat med samme timeantal hos Nanett.
Henriette er oprindeligt uddannet bibliotekar og har arbejdet som bibliotekar på Danmarks Designskole, herefter studievejleder på CBS og Københavns Erhvervsakademi. Hun har første modul af vejlederuddannelsen og en 2 årig familierådgiver uddannelse fra Blackbird Institute.
Stort velkommen til Henriette.