Ungecentrum

Personalenyt

Marisa er blevet tilbudt rollen som koordinator for mentorerne hvilket hun har takket ja til. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Marisa.