Ungecentrum

Projekt Fleksible Veje – styrket indsats i forbindelse med din ungdomsuddannelse

Er du bosat i Køge? Skal du starte på eller er du i gang med en ungdomsuddannelse? Og har du brug for ekstra støtte og vejledning undervejs?

Så kan Fleksible Veje måske være interessant for dig.

Hvorfor?
Formålet med projektet er at støtte unge med funktionsnedsættelse til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem Køge Kommune, Social- og Boligstyrelsen samt ungdomsuddannelserne under CAMPUS Køge.

Indsatsen er et ønske om at skabe lige deltagelsesmuligheder, styrke troen på egne evner og sikre de bedst mulige rammer for, at du får et positivt uddannelsesforløb.

Hvem?
Er du ung mellem14 og 29 år og har en funktionsnedsættelse, har du mulighed for at blive tilknyttet en ungeguide, der både før opstart samt undervejs i din uddannelse kan hjælpe dig med at afklare og etablere eventuelt behov for støtte.

For at være i målgruppen for projektet skal du have følgende eller lignende diagnoser: ADHD, autismespektrumforstyrrelse eller et bevægelses-, syns- eller hørehandicap.

Hvad?
Som ung med en funktionsnedsættelse kan overgangen til en ungdomsuddannelse være forbundet med særlige udfordringer og behov. Med henblik på at sikre en styrket overgang og understøtte mulighederne for at indgå i et ordinært uddannelsesmiljø kan Projekt Fleksible Veje tilbyde følgende:
– Tilknytning til ungeguide med kontakt efter behov
– Koordinering på tværs af kommune og ungdomsuddannelse (fx via overleverings- og netværksmøde)
– Understøttelse i løbende at afklare og søge den rette støtte
– Opfølgning på trivsel og mestring via spørgeskema
– Mulighed for at indgå i et socialt og fagligt fællesskab via projektet
– Fokus på ejerskab, ressourcer, struktur og netværk

Hvis indsatsen iværksættes i god tid, kan den være på plads, når du påbegynder uddannelse eller alternativt når det er relevant undervejs i studiet.

Hvordan?
Interesseret i at høre mere eller deltage i en visitationssamtale?

Så kontakt projektkoordinator og ungeguide, Sebastian Abel Rischel via telefonnummer: 23206167 eller mail: [email protected]

Vi glæder os til at høre fra dig 😊

Powered By EmbedPress