Ungecentrum

Referat i punktform fra sidste dialoggruppemøde

Tirsdag den 21. december blev der afholdt møde i Dialoggruppen, via Teams.
Herunder kan du læse et kort referatet fra mødet i punktform:
1. Godkendelse af referat
2. Risikostyring ift. vold, trusler og krænkende adfærd
3. Procedure for anmeldelse af vold og nærved-hændelser
4. Registreringsskemaer ifm. vold og nærved-hændelser
5. APV-opfølgning på Tema D: ” Nedværdigende adfærd og mobning
6. Instruks/beredskabsplan for håndtering af voldsepisoder
7. Orientering om de aktuelle retningslinjer for Covid-19
8. Orientering om lokaler i Ungecentrum
9. Orientering om revideret udgave af Håndbogen for Ungecentrum
10. Nyt fra ledelsen
11. Nyt fra de 4 LMU/TRIO/P-møde med MED-status, samt 4xAMR
12. Evt. og punkter til næste møde
Hvis du ønsker at læse den fulde dagsorden, samt bilag – så kan du, som altid finde det i outlook-kalenderen ud for dato og tidspunkt, eller spørge din leder og medarbejderrepræsentanter.
På vegne af Dialoggruppen
Line