Ungecentrum

Udlændingestyrelsen inviterer til online-oplæg om reglerne for permanent opholdstilladelse for unge mellem 18 og 19 år

Kære UU-vejleder

I Udlændingestyrelsens Kontoret for Permanent Ophold ønsker vi i forsommeren 2023 at afholde en række online-oplæg for jer uddannelsesvejledere om reglerne for permanent opholdstilladelse for unge udlændinge mellem 18 og 19 år.

Som ung udlænding mellem 18 og 19 år er det muligt at opnå permanent opholdstilladelse under lempeligere betingelser. Det forudsætter dog, at den unge udlænding har været i uafbrudt uddannelse eller fuldtidsarbejde siden afslutningen af folkeskolen.

Vi ønsker at fortælle jer uddannelsesvejledere, der har kontakten til de unge, lidt nærmere om reglerne for permanent opholdstilladelse i et forsøg på at hjælpe de unge, der af den ene eller anden årsag stopper på en uddannelse før et semesters eller et skoleårs afslutning, eller som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller et fuldtidsarbejde lige efter folkeskolen.

Oplægget vil derfor fokusere på reglerne for at blive meddelt permanent opholdstilladelse, når man er ung mellem 18 og 19 år, og i den forbindelse, hvad I skal være opmærksomme på, hvis I sidder med en ung udlænding, der fx ønsker at skifte studie uden for almindelig studiestart.

Der vil blive afholdt oplæg på følgende to dage. I bedes melde jer til på én af dagene:

  1. 23. maj kl. 13-14
  2. 22. juni kl. 10-11

Af tekniske årsager har vi desværre kun plads til maksimalt 3 deltagere fra hver UU-vejledning. Oplægget vil dog tage udgangspunkt i et Power Point-show, som I efterfølgende vil få tilsendt, og som vi håber, I, der deltager, vil videreformidle til jeres respektive kolleger.

Oplægget vil blive afholdt på Skype. I behøver ikke have et login til Skype for at deltage i mødet. I mødeindkaldelsen vil der fremgå et link, med hvilket man kan deltage uden at skulle logge ind.

Hvad skal I gøre?
I bedes sende mailadresser på de deltagere (dog højest 3), der ønsker at deltage på én af de to ovennævnte dage.
Jeg vil efterfølgende sende en mødeindkaldelse med et Skypelink, som deltagerne kan benytte til at tilgå mødet.

Har I allerede nu spørgsmål til reglerne for at opnå permanent opholdstilladelse, når man er ung mellem 18 og 19 år, så send dem endelig til mig, så vi kan besvare disse spørgsmål i oplægget. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål under selve oplægget.

Deadline for tilmelding er den 12. maj 2023.
Vi håber at ”se” mange af jer til oplægget.
/Rasmus Holm Schümann