Ungecentrum

Vi mangler stadig frivillige mødeafbryder

Vores alarmsystemet har det, som vi kalder en tryghedsskabende alarmfunktion. Det betyder, at man som kollega skal agere som “mødeafbryder”, når tryghedsalarmen ringer. Vi mangler friske kolleger, som har lyst til at være mødeafbrydere. Derfor skal jeg bede jer om at skrive til Kimmie, hvis I er friske på, at blive en del af “mødeafbryder”- korpset.
/Marisa