Ungecentrum

Godt at vide

Krav for at melde sig ledig:

  • Du er under 30 år
  • Du har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension, opsparing eller lign.

Hvad kan du forvente:

  • Du skal deltage i FVU test.
  • Du skal inden for de første 6 måneder have 4 samtaler med din sagsbehandler, hvorefter du skal have minimum 4 samtaler med din sagsbehandler om året.
  • Du skal som led i dit beskæftigelsesrettede forløb deltage i tilbud. Et tilbud kan være nytteindsats, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, eller løntilskud.
  • Når du modtager uddannelseshjælp, skal du stå til rådighed. Det betyder at du skal deltage i de samtaler du indkaldes til, samt deltage i de tilbud som du visiteres til.
  • Som modtager af uddannelseshjælp er det et krav at du udarbejder et CV på jobnet.