Ungecentrum

Godt at vide

Krav for at melde sig ledig:

  • Du er under 30 år
  • Du har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension, opsparing eller lign.

Hvad kan du forvente:

  • Du skal deltage i FVU test.
  • Du skal inden for de første 6 måneder have 4 samtaler med din sagsbehandler, hvorefter du skal have minimum 4 samtaler med din sagsbehandler om året.
  • Du skal som led i dit beskæftigelsesrettede forløb deltage i tilbud. Et tilbud kan være nytteindsats, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, eller løntilskud.
  • Når du modtager uddannelseshjælp, skal du stå til rådighed. Det betyder at du skal deltage i de samtaler du indkaldes til, samt deltage i de tilbud som du visiteres til.
  • Som modtager af uddannelseshjælp er det et krav at du udarbejder et CV på Jobnet.

 

Uddannelseshjælp
Lovhenvisning
Sats
Enlige forsørgere – under 30 år§ 23, stk. 2, nr. 113.090 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud§ 23, stk. 2, nr. 29.161 kr. pr. md.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)§ 23, stk. 2, nr. 311.944 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, forsørger§ 23, stk. 2, nr. 415.874 kr. pr. md.
Under 30 år, psykisk syg, udeboende§ 23, stk. 2, nr. 511.944 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende§ 23, stk. 2, nr. 66.545 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende§ 23, stk. 2, nr. 72.820 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende§ 23, stk. 2, nr. 86.545 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende§ 23, stk. 2, nr. 92.820 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg§ 23, stk. 315.874 kr. pr. md.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
Lovhenvisning
Sats
Enlige forsørgere under 30 år§ 24, stk. 3, nr. 12.784 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud§ 24, stk. 3, nr. 26.713 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende§ 24, stk. 3, nr. 35.399 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende§ 24, stk. 3, nr. 49.124 kr. pr. md.
Under 25 år og udeboende§ 24, stk. 3, nr. 51.154 kr. pr. md.
Under 25 år og hjemmeboende§ 24, stk. 3, nr. 6894 kr. pr. md.