Ungecentrum

om ungecentret

Under opbygning

Ungecentrets primære målgruppe er unge mellem 18-29 år uden kompetencegivende uddannelse, som modtager offentlig forsørgelse. Ungecentrets kerneopgave er at støtte den enkelte unge bedst muligt i at påbegynde og fastholde uddannelse og/eller beskæftigelse med henblik på selvforsørgelse. Ungecentrets medarbejdere udarbejder sammen med den unge en plan for, hvordan vedkommende hurtigst muligt kan komme i gang med uddannelse eller job. Dette gøres med udgangspunkt i den unges kompetencer, ønsker, udfordringer og behov.