Ungecentrum

Meld dig ledig

Book en tid

Til dig der er over 18 år
Klik her

Job & uddannelse

Vejen dertil

Klik her

Godt at vide

Nyttige links

Åben rådgivning                                    

Køge rådgivning og behandlingscenter

Borgerservice

Find din kontaktperson i Ungecentret

Klub sporet                      

Ungepsykolog                                                                    

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse   

Ungecentret

– en del af Ungecentrum

Ungecentret indsatser henvender sig til unge mellem 18-29 år uden kompetencegivende uddannelse, som modtager offentlig forsørgelse.

Vores kerneopgave er at støtte den enkelte unge bedst muligt i at påbegynde og fastholde uddannelse og/eller beskæftigelse med henblik på selvforsørgelse. Vi udarbejder sammen med den unge en plan for, hvordan vedkommende hurtigst muligt kan komme i gang med uddannelse eller job. Dette gøres med udgangspunkt i den unges kompetencer, ønsker, udfordringer og behov. Læs mere om Ungecentret i de 3 bokse øverst.