Ungecentrum

Jobplaneten Køge

Jobplaneten Køge repræsenterer et nyskabende partnerskab rettet mod unge og er et samarbejde mellem Greve og Køge Kommune samt boligsociale helhedsplaner som Helhedsplanen i Køge og Greve Nord Projektet i Greve. Finansieringen af Jobplaneten er blevet muliggjort gennem støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond samt Greve og Køge Kommune, som en del af initiativet “Fra fritidsjob til faglært.” Denne indsats har været aktiv indtil februar 2023 med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Jobplaneten er forankret i Køge Kommune og udgør en omfattende indsats, der strækker sig over hele kommunen.

Medarbejder i Jobplaneten Køge

Özcan Tecer

Projektleder Køge

Derya Öcal

Fritidsjobskonsulent Køge

Julie Vitalil

Boligsocial medarbejder Køge Køge