Ledige stillinger - Ungecentrum

Den kommunale Ungeindsats i Køge Kommune

Vi søger en faglig koordinator med en stærk faglig profil, engagement og erfaring på Beskæftigelsesområdet.

Ungecentrets primære målgruppe er de 18-29 årige uden kompetencegivende uddannelse, og det er vores opgave at støtte den enkelte unge bedst muligt i at påbegynde og fastholde uddannelse og/eller beskæftigelse med henblik på selvforsørgelse. Vi varetager opgaveløsningen for såvel unge på uddannelseshjælp som unge på ressourceforløbsydelse. Ungecentret er er del af Ungecentrum som er Køge kommune sammenhængende kommunale ungeindsats hvor uddannelsesvejledningen, beskæftigelsesområdet for unge 15-29 årige og socialområdet for unge fra 14- 23 årige er samlet under ét tag.

Hvem er vi?

Vi er en del af Den kommunale Ungeindsats i Køge Kommune, som er etableret den 01.08.2019. Vi er ca. 70 medarbejdere fra henholdsvis Familiecenteret, vejledningsområdet og Ungecentret.

Vi spænder vidt fagligt og samarbejder tæt som forudsætning for at skabe den bedst mulige løsning sammen med den enkelte unge.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • At videreformidle nyt lovstof til teamet og de øvrige kolleger
 • At understøtte implementering af ny lovgivning og nye tiltag
 • At være opsøgende og ajour med ny information på fagområdet
 • At håndtere og kvalitetssikre klagesager
 • At gennemføre sagsgennemgange og ledelsestilsyn
 • At understøtte sagsbehandlerne i fagligt komplicerede sager
 • At afholde sparrings- og teammøder
 • At medvirke aktivt til at sikre et godt samarbejde i teamet.
 • At yde faglig støtte til afdelingsleder og medvirke til, at lovgrundlag og reformer omsættes til faglige beslutninger
 • At varetage sagsbehandling på nedsat sagstal

Vi forventer:

 • At du befinder dig godt i funktionen mellem kolleger og leder
 • At du er kommunikativt stærk såvel mundtligt som skriftligt
 • At du bevarer overblikket i pressede situationer og med korte deadlines
 • At du tager ansvar og er løsningsorienteret, også når du møder modstand
 • At du er engageret og gerne yder en ekstra indsats, når det er nødvendigt
 • At du har erfaring med at give kollegial sparring
 • At du er uddannet socialrådgiver/socialformidler og gerne med erfaring fra lignende stilling i jobcenterregi    
 • At du har indgående kendskab til Beskæftigelsesområdet og et vidst kendskab til de lovområder, vi kommer i berøring med i det daglige arbejde

 Vi tilbyder:

 • En spændende arbejdsplads i udvikling og forandring
 • En arbejdsplads, hvor nye initiativer og måder at arbejde på er velkomne
 • En arbejdsplads, hvor vi har travlt og samtidig passer på hinanden
 • En arbejdsplads med dygtige kolleger og tid til faglig sparring
 • En arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med plads til sociale aktiviteter og en god latter
 • En god Personaleforening
 • Flextid

Løn og ansættelse:

Løn- og ansættelsesvilkår aftales med den forhandlingsberettigede organisation og efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Stillingen er på 37 timer inkl. frokostpause og til besættelse den 01.05.2021.

Arbejdssted:

Ungecentrum, Ølbycenter 53, 4600 Køge.

Vil du vide mere:

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Christian Mejdahl Petersen på tlf. 51152864 eller mail [email protected]

Ansøgningsfrist:

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 22.03.2021 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 23. og 24.03.2021.

Søg den her

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge stillingen.

Behandling af oplysninger, som Køge Kommune modtager, vil naturligvis ske i overensstemmelse med persondataloven.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Scroll to top