Ungecentrum

Ungecentrum

Køge kommune

”Ungecentrum i Køge kommune er dannet med baggrund i den nye lov om sammenhængende kommunal ungeindsats fra august 2019."

I Ungecentrum i Ølbycenter 53 er døren åben for alle unge mellem 14 og 29 år – vi kan tilbyde vejledning i forhold til uddannelse og job, hjælp til uddannelseshjælp samt råd og støtte til unge som er uden for uddannelse eller job”