Ungecentrum

Retningslinjer for godtgørelse

Retningslinjer for kørselsgodtgørelse i Ungecentret Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §176

Gældende til og med 31.12.2023

Målgruppe 6.5 aktivitetsparate

Såfremt borgere deltager i tilbud efter LAB kapitel 11 (Virksomhedspraktik) 13 (Nytteindsats) 14 (vejledning og opkvalificering) og tager det offentlige til tilbuddet gives der godtgørelse ud fra en beregning af fremmødedage i tilbuddet samt zoner fra bopæl til tilbuddet.

Målgruppe 6.4 uddannelsesparate

Såfremt borgere deltager i tilbud efter LAB kapitel 11 (Virksomhedspraktik) 13 (Nytteindsats) 14 (vejledning og opkvalificering) og der er mere end 5 km. Fra borgerens bopæl til tilbuddet gives der godtgørelse ud fra en beregning af fremmødedage i tilbuddet samt zoner fra bopæl til tilbuddet.

Målgruppe 6.4 Åbenlyst uddannelsesparate

Såfremt borgere deltager i tilbud efter LAB kapitel 11 (Virksomhedspraktik) 13 (Nytteindsats) 14 (vejledning og opkvalificering) og der er mere end 8 km. Fra borgerens bopæl til tilbuddet gives der godtgørelse ud fra en beregning af fremmødedage i tilbuddet samt zoner fra bopæl til tilbuddet.

For alle gælder:

Rejseplanen bruges til at tjekke antal zoner

Vi har beregnet følgende beløb til udbetaling (beløb er bruttoficeret, så der trækkes skat inden udbetaling):

Takster for 2023

Mødedage 1 pr uge 2 pr uge 3 pr uge 4 pr uge 5 pr uge
Zoner
1 – 2 zoner 260,00 515,00 770,00 1000,00 1000,00
3 zoner 335,00 670,00 1000,00 1000,00 1000,00
4 zoner 430,00 855,00 1000,00 1000,00 1000,00
5 zoner 530,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00