Ungecentrum

Retningslinjer for godtgørelse

Retningslinjer for transportgodtgørelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §176

Gældende til og med 31.12.2024

Målgruppe 6.5 aktivitetsparate
Såfremt borgere deltager i tilbud efter LAB kapitel 11 (Virksomhedspraktik) 13 (Nytteindsats) 14 (vejledning og opkvalificering) og tager det offentlige til tilbuddet kan der gives godtgørelse ud fra en beregning af fremmødedage i tilbuddet samt zoner fra bopæl til tilbuddet.

Målgruppe 6.4 uddannelsesparate
Såfremt borgere deltager i tilbud efter LAB kapitel 11 (Virksomhedspraktik) 13 (Nytteindsats) 14 (vejledning og opkvalificering) og der er mere end 5 km. Fra borgerens bopæl til tilbuddet kan der gives godtgørelse ud fra en beregning af fremmødedage i tilbuddet samt zoner fra bopæl til tilbuddet.

Målgruppe 6.4 Åbenlyst uddannelsesparate
Såfremt borgere deltager i tilbud efter LAB kapitel 11 (Virksomhedspraktik) 13 (Nytteindsats) 14 (vejledning og opkvalificering) og der er mere end 8 km. Fra borgerens bopæl til tilbuddet kan der gives godtgørelse ud fra en beregning af fremmødedage i tilbuddet samt zoner fra bopæl til tilbuddet.

For øvrige målgrupper herunder 6.13 – Unge under 18 år og 6.12 selvforsørgende gælder
Såfremt borgere deltager i tilbud efter LAB kapitel 11 (Virksomhedspraktik) 13 (Nytteindsats) 14 (vejledning og opkvalificering) og der er mere end 11 km. Fra borgerens bopæl til tilbuddet kan der gives godtgørelse ud fra en beregning af fremmødedage i tilbuddet samt zoner fra bopæl til tilbuddet.

OBS! Deltager du i tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, tages der stilling til befordring efter STU-Loven